USLUGE

Usluga osnivanja doo

I PAKET (izrada osnivačkog akta, registraciona prijava, OP obrazac, prijava u APR-u) 5.000 din.
II PAKET (podnošenje poreske prijave, prijava na zdravstveno i socijalno, vađenje zdravstvenih knjižica) 10.000 din.
III PAKET (I paket + II paket) 12.000 din.
U navedene cene nisu uračunati troškovi taksi i izrade pečata koji su okvirno 10.000 din.

Usluga osnivanja preduzetnika

I PAKET (registraciona prijava, OP obrazac, prijava u APR-u) 3.000 din.
II PAKET (podnošenje poreske prijave, prijava na zdravstveno i socijalno, vađenje zdravstvenih knjižica) 10.000 din.
III PAKET (I paket + II paket) 10.000 din.
U navedene cene nisu uračunati troškovi taksi i izrade pečata koji su okvirno 4.500 din.

Usluga osnivanja udruženja

I PAKET (izrada osnivačkog akta, izrada statuta, izrada zapisnika osnivačke skupštine, registraciona prijava, OP obrazac) 7.000 din.
U navedene cene nisu uračunati troškovi taksi i izrade pečata koji su okvirno 9.000 din.

NAŠI KLIJENTI

PREPORUKE NAŠIH KLIJENATA

Na Knjigovodstvo Knjiški moljac možete se osloniti u svakom trenutnku, u vezi sa raznim problemima koji prate jednog preduzetnika, a uz sve možete se i dobro nasmejati sa kreativnim rešenjima.

Dragan Matović – Maincom d.o.o.

Zbog sve oštrije konkurencije trebao nam je siguran knjigovođa i takvog smo našli u Knjigovodstvu Knjiški moljac.

Nikola Krstić – Salon Jelena d.o.o.

Zadovoljni smo uslugama Knjigovodstva Knjiški moljac sa njima nam je sve brzo, lako i jednostavno!

Ljubomir Popović – Memento family d.o.o.

Sa Knjigovodstvom Knjiški moljac sarađujem već više godina i veoma sam zadovoljna preciznošću, ažurnošću i pomoći u smanjenju poreskih troškova poslovanja. Kao preduzetniku Knjigovodstvo Knjiški moljac je moj pravi partner.

Petar Lazić – preduzetnik Tara-P

Do Vas smo došli preporukom te Vas samo možemo preporučiti drugima.

Danijel Jevtić – preduzetnik Pet plus vet

Imate dodatnih pitanja ili hoćete sa nama da popijete kafu?