Usluge

Cena

OSNIVANJE PREDUZEĆA

paket "ključ u ruke" - izrada osnivačkog akta, registraciona prijava, OP obrazac, prijava u APR-u, podnošenje poreske prijave, prijava na zdravstveno i socijalno, vađenje zdravstvenih knjižica, otvaranje računa bez odlaska u banku

12.000,00 din

OSNIVANJE PREDUZETNIKA (str, szr, sur, sutr, sztr…)

paket "ključ u ruke" - registraciona prijava, OP obrazac, prijava u APR-u, podnošenje poreske prijave, prijava na zdravstveno i socijalno, vađenje zdravstvenih knjižica, otvaranje računa bez odlaska u banku

10.000,00 din

OSNIVANJE UDRUŽENJA (građana, sportsko, stanara zgrade)

paket "ključ u ruke" - registraciona prijava, izrada statuta, izrada zapisnika sa osnivačke skupštine, izrada odluka, izrada osnivačkog akta, OP obrazac, prijava u APR-u

15.000,00 din.

LIKVIDACIJA (doo, udruženja)

50.000,00 din.

KNJIGOVODSTVENE USLUGE

dogovor