Usluge

Cena

OSNIVANJE PREDUZEĆA

 

I paket - izrada osnivačkog akta, registraciona prijava, OP obrazac, prijava u APR-u

5.000,00 din.

II paket - podnošenje poreske prijave, prijava na zdravstveno i socijalno, vađenje zdravstvenih knjižica

10.000,00 din.

III paket - I paket + II paket

12.000,00 din.

OSNIVANJE PREDUZETNIKA (str, szr, sur, sutr, sztr…)

 

I paket - registraciona prijava, OP obrazac, prijava u APR-u

3.000,00 din

II paket - podnošenje poreske prijave, prijava na zdravstveno i socijalno, vađenje zdravstvenih knjižica

10.000,00 din.

III paket - I paket + II paket

10.000,00 din.

OSNIVANJE UDRUŽENJA (građana, sportsko, stanara zgrade)

7.000,00 din.

LIKVIDACIJA (doo, udruženja)

25.000,00 din.

BRISANJE PREDUZETNIKA

9.000,00 din.

PROMENA PRAVNE FORME

I paket – gašenje preduzetnika u APR-u i preregistracija u novootvoreni doo u APR-u

10.000,00 din.

II paket – I paket + odjava preduzetnika u zdravstvu i PIO fondu, predaja završnog računa za preduzetnika, prijava doo u zdravstvu i PIO fondu, vađenje zdravstvene knjižice, predaja poreske prijave za doo, otvaranje računa u banci

25.000,00 din.

KNJIGOVODSTVENE USLUGE

dogovor